LoadMatic FAQ

Često postavljana pitanja o našem sustavu utovara LoadMatic

Actiw LoadMatic je potpuno automatizirani sustav utovara za obične, nemodificirane kamione i kontejnere, kada prevozite industrijsku robu na paletama ili bez paleta.


Općenita pitanja

Kako radi LoadMatic?

Ukratko – teret će biti pripremljen na vrhu našeg LoadMatic-a. Nakon što se završi formiranje tereta, teret će se prenijeti u prikolicu/kontejner. Kada je unutra, granična ploča će zadržati robu, a mi ćemo uvući ploču za utovar ispod. Roba će ostati unutar prikolice/kontejnera i kamion je spreman za polazak.

Očekivani vijek trajanja?

Koliko traje utovar?

Kako se sustav može poravnati s prikolicom tijekom utovara?

Može li se automatizirati nadzor tijekom procesa?

Koliki je stupanj iskorištenosti/popunjenosti kontejnera/prikolice?

Postoji li rezervni plan u slučaju kvara stroja?

Koje su prednosti u usporedbi sa FTL/AGV procesom utovara?

Zadovoljava li sustav sigurnosne standarde?

Po čemu se LoadMatic razlikuje od modificiranih kamiona i shuttle sustava?

Mora li se i kako prilagoditi objekt za LoadMatic sustav?

Može li LoadMatic spuštati teret na predviđeno mjesto predviđenim redoslijedom?

Može li LoadMatic raditi u hladnjači?

Imam 85 dokova za utovar, kako primijeniti vaš LoadMatic?


Operativna pitanja

Je li za LoadMatic sustav potreban operater?

Može li se roba koja je na paletama isporučivati bez paleta?

Sa kojim vrstama paleta LoadMatic može raditi?

Što ako je pod prikolice ili kontejnera u lošem stanju?

Može li se LoadMatic integrirati sa SAP-om/ERP-om?

Radli li LoadMatic sa robom na slip-pločama?

Može li LoadMatic primiti robu putem ASRS-a ili AGVS-a?

Je li moguće prikupiti podatke o upotrebi na našoj DCS/IoT platformi?

Mogu li se podaci o robi prikupiti sa barkoda, QR koda ili RFID-a?

Što se događa ako se ne pojavi kamion?

Može li se LoadMatic integrirati sa XYZ dobavljačem?

Kako manipulirati robom koja volumenom prelazi preko rubova palete?

Gdje se nalazi operater i što treba raditi?

Što se dogodi ako paleta tijekom utovara udari o bočnu stijenu prikolice?

Postoji li daljinski HMI u središnjoj kontrolnoj sobi ili na mobilnom tabletu?

Što radi provjera profila?

Koja je svrha transportera za odbijene palete?

Mogu li se podaci o ukupnoj težini i automatizirano fakturiranje integrirati u proces utovara?

Koja je razina vještine operatera potrebna?


Tehnička pitanja

Potrebno napajanje i zahtjevi za električnu mrežu?

Koje uvjete mora zadovoljavati objekt i pod u objektu?

Kolika je očekivana potrošnja električne energije?

Što ako prikolica tone tijekom utovara?

Kako mogu dobiti podatke o upotrebi sustava na našoj DCS/IoT platformi za KPI-jeve opreme?

Jesu li mogući različiti obrasci utovara?

Kolika je maksimalna nosivost?

Na koji način mogu reciklirati opremu nakon rastavljanja?

Na koji način mogu čistiti i održavati opremu?

Koliki su servisni intervali?

Koje su tipične pogreške u radu sustava?