Vizualna pomagala

Laserski pokazivač

Jedna od najpopularnijih opcija je laserski pokazivač jer laserskim snopom i zelenom točkom označava artikl koji treba uzeti.
Crvena holografska linija identificira položaj na osi X (širina), a zelena točka identificira položaj na osi Y (dubina) te na taj način zajedno signaliziraju točnu poziciju, pomažući operateru prilikom uzimanja artikla.
Svjetlo se uključuje kada pokazivač pokaže na točnu poziciju i svijetli dok se radnja ne završi.
Zelena točka postavlja se u središte traženog odjeljka ladice, koristeći bočne stijenke ladice kao referentne ravnine.
Koordinate pozicije artikla preko Modula WMS-a prikazuju se i na zaslonu konzole Copilot.

VIDEO sa prikazom rada laserskog pokazivača:


Alfanumerička LED indikacija

Počevši od koncepta LED trake, alfanumerička traka također može pružiti dodatne informacije pri operacijama komisioniranja.
Ne samo da označava položaj stavke na osi “X” ladice, već u isto vrijeme pruža i druge dodatne informacije koje se odnose na traženu operaciju, kao što su:

  • potrebna količina prilikom uzimanja artikla
  • specifičnosti koji se odnose na artikl
  • položaj (dubina) na osi “Y” odjeljka u odnosu na širinu ladice

Koordinate položaja i alfanumeričke informacije koje se prikazuju na traci također se preko Modula WMS-a prikazuju i na zaslonu konzole Copilot.
Prikaz informacija na traci može se dodatno prilagoditi, npr. šifrom artikla, opisom i količinom, u tekstualnom ili numeričkom obliku.

VIDEO sa prikazom rada alfanumeričke LED indikacije:


LED indikacija

LED traka je horizontalni vizualni uređaj instaliran na gornjem dijelu prostora za operatera, na savršeno vidljivom mjestu.
Kada određeni segment trake svijetli, jasno i precizno ukazuje na dio ladice koji se mora uzeti u obzir prilikom uzimanja artikla.
LED traka označava poziciju gdje se nalazi traženi artikl, s obzirom na X os ladice (širina).
Operater brzo prepoznaje ispravan odjeljak i time smanjuje vrijeme i pogreške prilikom rada, posebno ako se na ladicama nalazi puno gusto raspoređenih artikala ili na kojima se nalaze međusobno slični artikli.
Prednost LED indikatora osi X je u tome što odgovarajuće LED diode svijetle točno na sredini željenog odjeljka. Brzo i jednostavno može se razumjeti o kojem se pretincu radi te ubrzati rad.
Broj LED dioda koje svijetle može se prilagoditi, te ovisi o duljini ladice i trake, a razlučivost je 10 mm.
Duljina LED trake i ladice ovisi o modelu Modula VLM-a, tako da pokriva cijelu širinu ladice, bez ikakvog prekida osim na krajevima gdje je potrebno 25 mm slobodnog prostora.

VIDEO sa prikazom rada LED indikacije: