Ostale opcije

Modula Green

Modula je skladište s vrlo malom potrošnjom energije, manjom od 1,2 kWh. Međutim, moguće je poboljšati energetsku učinkovitost posebnom opcijom koju je razvio naš tim.
To je Modula Green i može se instalirati na bilo kojem Modula VLM-u, a radi tako da obnavlja energiju koju Modula razvije tijekom faze spuštanja ladica kako bi je akumulirao u posebnom uređaju i ponovno upotrijebio u fazi dizanja ladica.
Temeljni element Modula Greena je poseban pretvarač koji, postavljen između glavne sklopke stroja i električne ploče, djeluje kao energetski stabilizator kada motor vertikalne osi upravlja fazom podizanja, i kao generator kada je motor okomite osi u silaznoj fazi, te se na taj način proizvedena električna energija vraća natrag u električnu mrežu.
Modula Green stoga može generirati energiju iz silaznog kretanja dizala koja bi inače bila raspršena u obliku topline koju proizvode kočni otpornici.
Temeljni princip koji omogućuje regeneraciju el. energije temelji se na DC-BUS tehnologiji zajedničkoj za razne pretvarače.

VIDEO sa prikazom Modula Green tehnologije:


ESD zaštita

ESD zaštitni sustav dizajniran je da spriječi kontakt između elektrostatičkog izboja i operatera. Poanta je izbjegavanje električnog udara u slučaju opasnih proizvoda, s ciljem prijenosa ukupnog elektrostatičkog izboja na različitim tijelima različitim intenzitetom.
Elektrostatička energija može se prenijeti izravnim kontaktom ili elektrostatičkim poljem – npr. kada ljudsko tijelo dođe u kontakt s predmetom nabijenim suprotnim potencijalom tada između dva tijela nastaje pražnjenje – tzv. električni udar često popraćen svjetlucanjem, ali ponekad čak i nevidljiv.
Budući da pražnjenja mogu biti vrlo opasna, posebice u slučaju prisustva plinova, goriva, i općenito eksplozivnih tvari, ali i u elektroničkim komponentama, odlučili smo Modula VLM opremiti ESD zaštitom.
ESD zaštita sastoji se od:

  • točke uzemljenja
  • do 3 narukvice za operatera
  • antistatička tkanina (opcija)

Narukvice i tkanina spajaju se na točku uzemljenja – uređaj s ukupnim otporom od 1 MΩ. Da bi sustav funkcionirao, potrebno je instalirati posebne kontakte na ladicu, u blizini radne pozicije.
Izlazna ladica, prije nego što stigne do operatera, dodiruje kontakte spojene na točku uzemljenja sustava kako bi poništila električno pražnjenje (električni izboj).

VIDEO sa prikazom ESD zaštite:


Zero °C (0 °C)

Uređaj Zero °C služi za rad stroja na temperaturi 0 °C. To je sustav grijanja za upravljačke ormare koji se sastoji od grijaćeg kabela i potporne ploče unaprijed instalirane unutar upravljačkog ormara, koji se uključuje samo (ako je potrebno) prije uključivanja stroja i tijekom rada.
Zagrijavanje električnog ormarića omogućuje pad radne temperature stroja na 0°C.
Uređaj se nalazi unutar električnog ormarića i upravlja se pomoću posebnih isporučenih električnih komponenti.
Uređaj se mora instalirati istovremeno kada i VLM.


Udaljena električna i transformatorska ploča

Transformatorska ploča sadržava električni ormarić koji, ovisno o modelu, omogućuje transformaciju mrežnog napona:

  • od 208 do 400 Vac (3 faze)
  • od 575 do 400 Vac (3 faze)
  • od 110 do 230 Vac (1 faza)

Centrala se također može locirati na daljinu, tj. postaviti na različito mjesto od baze stroja.
Uređaj mora biti instaliran izvan stroja:

  • lokacija mora osigurati pristupačnost u slučaju pregleda ili održavanja
  • električni vodiči moraju biti zaštićeni omotačima
  • u slučaju prolaska vozila, vodiči moraju biti umetnuti u temelje ili prilaze

Jednofazno napajanje

Jedinica za jednofazno napajanje je uređaj za električnu transformaciju koji se sastoji od električne ploče koja omogućuje pretvaranje jednofaznog mrežnog napona od 230 Vac u napon od 575 Vdc i 440 Vac.
Ovaj dodatak omogućuje instaliranje i rad strojeva čak i u situaciji gdje nema trofaznog napajanja od 400 Vac.
Uređaj se ne može instalirati nakon što je stroj instaliran.


Ploče za rasterećenje pritiska (raspodjelu težine)

Ploče za raspodjelu težine i ojačane stopne baze rješenja su koja povećavaju potpornu površinu strojeva u slučaju da pod nije dovoljno adekvatan.
Za Modula Lift ugrađene su ploče za raspodjelu težine, u nekim slučajevima obavezne iz sigurnosnih razloga (strukture s kapacitetom jedne ladice od 750 kg i 990 kg, te s najmanje dva niza odjeljaka na istoj strani).
Za Modula Slim, s druge strane, koriste se ojačane stopne baze.
Dizajnirane su za ravnomjerniju raspodjelu opterećenja Module: umjesto pritiska na pojedinačne točke, težina se ravnomjerno dijeli po cijeloj površini ploče.


Predispozicija za sprinkler instalaciju

Modula VLM može se isporučiti s predispozicijom za ugradnju sprinklera, odnosno uređaja koji omogućuje lokalizirano ispuštanje vode na mjestu potencijalnog požara.
Zasjeci za pripremu se rade prema mjerama samih sprinklera, što je odgovornost kupca.


Perforirane ploče za ventilirane strojeve

Perforirane ploče se koriste kada proizvodi zahtijevaju cirkulaciju zraka kako bi se održao integritet uskladištene robe. Vrlo korisna opcija za tvrtke u sektoru hrane i pića, koje trebaju skladištiti svježe proizvode.
Ventilacija kroz perforirane ploče može se ugraditi na sve LIFT modele s minimalnom visinom od 3 metra.